محمد حسن ستاره یکشنبه 13 شهریور 1390 10:49 ق.ظ نظرات ()

بادامک ها استوانه هایی  هستند که در محیط ویا در پیشانی آنها شیاری ایجاد شده است مکانیزم تبدیل حرکت به این ترتیب است که یک زائده اهرمی را در داخل شیار آنها قرار داده و با حرکت دورانی بادامک ،حرکت خطی در اهرم حاصل می گردد از مکانیزم بادامک ها در تغییر مکان چرخدنده های لغزان جعبه دنده ها و ماشین های خودکار مخصوصا زمانی که بخواهند در هر کورس سرعت های مختلفی ایجاد نمایند استفاده می شود.

 

برای دریافت اینجا کلیک كنید