محمد حسن ستاره یکشنبه 13 شهریور 1390 06:19 ب.ظ نظرات ()

قالبهای برش را می‌توان بر اساس پارمترهای متعدد و نیز با توجه به گوناگونی طراحی های صورت گرفته از آن طبقه‌بندی كرد. این طبقه‌بندی ممكن است مطابق با پارامترهای زیر باشد:

 

·     فرآیندهای ساخت: بلانك‌زنی، ‌خمش، كشش عمیق و غیره.

·     تعداد فرآیندهای صورت گرفته: قالبهای تك‌عملیاتی (ساده) و قالبهای چند عملیاتی (تركیبی) و...

·     تعداد ایستگاهها: قالبهای تك ایستگاهه و قالبهای چند مرحله‌ای.

قالبهای تك ایستگاهه به صورت زیرمی‌باشند:

(a تركیبی (Combination): قالبی كه با كورس پرس (در یك ضرب) بتواند عملیات‌های برشی و غیر برشی را انجام دهد. (قالب مركب یك مرحله‌‌ای)

(b مركب (Compound): قالبی كه در آن دو یا چند عملیات برش طی هر كورس پرس انجام می‌شود.

 

قالبهای چند مرحله‌ای

در این نوع قالبها دو با چند ایستگاه عملیاتی وجود دارد، در هر ایستگاه فرآیندی خاص بر روی قطعه كار انجام می‌شود. همنچنین ممكن است بین این ایستگاهها ایستگاه استراحت (ldler station) (غیر عملیاتی) نیز وجود داشته باشد. در نهایت پس از انجام آخرین مرحله قطعه نهایی بدست می‌آید. در این روش پس از تولید قطعه اول، با هر ضرب یا كورس پرس یك قطعه نهایی تولید می‌شود.

بر اساس میزان تولید قطعات در حجم كم، متوسط و زیاد، قالبهای پرس به صورت زیررده‌بندی می‌شوند:

كلاسA- این نوع قالبها تنها برای حجم تولید بالا به كار می‌روند. در این قالبها از بهترین ماده استفاده شده و كلیه قطعاتی كه به سادگی ساییده می‌شوند و یا دارای مقاطع ظریفی هستند، به گونه‌ای دقیق طراحی می‌شوند تا بتوان آنها را به سادگی جایگزین كرد. ویژگی این گروه از قالبها عمر طولانی، برخورداری از میزان دقت ثابت در طی عمر قالب و نگهداری آسان می‌باشد. البته در این كلاس هزینه ابزار موجود قرار نمی‌گیرد.

كلاسB- این قالبها برای تولید با حجمی متوسط كاربرد دارند و تنها برای تولید حجمی مشخص طراحی می‌شوند. از ملاحظات مهم این نوع قالبها رابطه هزینه قالب با تعداد قطعات تولیدی است. بنابراین در این روش مواد ارزان قیمت كاربرد بیشتری دارند. بطوری كه می‌توانند كل حجم تولید تعیین شده را پوشش دهند. در این روش به مسائل مربوط به نگهداری آسان اهمیت كمتری داده می‌شود.

كلاسC- در این نوع قالبها، ارزان‌ترین ابزارها قابل استفاده كه می‌توان از آنها به نحوی مناسب در تولید با حجم كم سود جست، به كار می‌روند.

قالبهای موقتی (Temporary): این نوع قالبها برای تولید قطعات كوچك به كار می‌روند و می‌توانند كمترین هزینه ابزار را به همراه داشته باشند.

شكل1-1 طبقه‌بندی تصویری قالبها را بر اساس روشهای راهنمایی ورق در مجموعه فوقانی و تحتانی قالب نشان می‌دهد.

·  قالبهای ساده (Plain dies) (شكل1-1/a)، این نوع قالبها از ساختار بسیار ساده‌ای برخوردارند و برای تولید تكی با حجم كم به كار می‌روند. قالبهای ساده با ورقگیر متحرك‌الاستیك (شكل1-1/b) دیده می‌شود. این نوع قالبها اغلب برای بلانك‌‌زنی و سوراخ‌زنی قطعاتی با اشكال ساده از ورقهای فلزی نازكتر به كار می‌روند.

قالبهای ساده با ورقگیر صلب (Plain dies woth solid stripper) (شكل1-1c/) این نوع قالبها برای سوراخ‌زنی و بلانك‌‌زنی قطعاتی با اشكال ساده از ورقهای فلزی ضخیم‌تر استفاده می‌شوند.

·  قالبهایی با صفحه راهنما (Dies with guide plate) (شكل1-1/d): صفحه راهنما مجموعه فوقانی قالب را مجموعه فوقانی قالب را با مجموعه تحتانی همراستا می‌كند. همچنین می‌تواند وظیفه ورقگیر را نیز انجام دهد. این نوع قالب برای تولید با حجم متوسط به كار می‌روند و

·  قالبهایی با میل راهنما (Dies with guide plate) (شكل1-1e/) در این قالب از بهترین ابزارهای موجود براس ساخت قالب استفاده می‌شود. این نوع قالب‌ها برای تولید قطعاتی در حجم بالا و دقت زیاد به كار می‌روند.

 

فقط با ذكر منبع كپی برداری مجاز می باشد