محمد حسن ستاره چهارشنبه 6 مهر 1390 06:20 ب.ظ نظرات ()

1-     سیستمهای اندازه گیری :

منبع : جزوه امیر کبیر، کتاب سیستم های اندازه گیری نوشته حریر پوش. منبع دیگر کتاب زبان اصلی : Metrology for Engineers  از J.F.W.Galyer  و C.R.Shotbolt  می باشد.

2-     اونیورسال عمومی ( ماشین ابزار)

کتاب زبان اصلی : Technology of Machine Tools  می باشد.

3-     توانایی ماشینکاری :

کتاب درسی به همین نام نوشته دکتر محمدرضا رازفر انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4-     متالورژی ( علم مواد ) :

منبع : کتابی با عنوان ( علم مواد ) نوشته تویسرکانی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

        در ضمن کتابهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد از جمله : کتاب متالورژی حرارتی اونر که البته به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. و نیز کتاب علم مواد نوشته گلعذار

5-     عملیات حرارتی :

منبع : کتاب عملیات حرارتی فولاد ها

6-     جوشکاری تخصصی :

جزوه جوشکاری دکتر دکتر ستاری فر عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر می باشد.

7-     ماشینهای CNC :

نشر طراح چندین کتاب مختلف با عنوانهای مشابه در این زمینه منتشر کرده است.

8-     قید و بند ( جیگ و فیکسچر) :

جزوه امیر کبیر .

9-     قالب پرس :

منبع اصلی جزوه امیر کبیر ،کتاب قالب های برش نشر طراح

10- هیدرولیک و پنوماتیک :

منابع : جزوه درسی ( بصورت کتاب ) نوشته دکتر رضاعی عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر      

11- تولید مخصوص:

منابع: جزوه درسی دکتر عبداله عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر

کتابی با عنوان (( روشهای مدرن ماشینکاری )) از نشر طراح

12- مدیریت تولید:

 مدیریت صنعتی(فصل 11:مذیریت تولید) نوشته دکتر حدادی اصل (دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر)