محمد حسن ستاره پنجشنبه 7 مهر 1390 10:19 ب.ظ نظرات ()

CMM

كلمه CMM مخفف عبارت Coordinate Measuring Machine‌ می باشد. یعنی سیستم های اندازه گیری سه بعدی مختصات. با استفاده از این دستگاه ها امكان اندازه برداری از روی سطوح قطعات پیچیده با دقت بسیار بالا امكان پذیر است.

از آنجایی كه در سیستم‌های مختصات، هر نقطه مشخص فقط یك مختصات دارد و هر مختصات مشخص فقط مربوط به یك نقطه می‌باشد، می‌توان از این هویت مشخص برای هر نقطه، استفاده كرد و با دقت بالا، به آن دسترسی پیدا كرد. كاری كه دستگاه CMM انجام می‌دهد همین‌گونه است. این دستگاه امكان حركت در راستای سه محور مختصات كه این محورها، تشكیل‌دهنده محورهای مختصات دكارتی هستند را دارد.

 در این دستگاه سه موتور الكتریكی برای حركت دادن سر دستگاه در راستای سه محور مختصات و همچنین وسیله‌ای خاص در سر دستگاه برای اینكه هنگام تماس آن با سطح قطعه كار سیگنالی برای موتورها فرستاده و آنها را از حركت باز دارد و سیگنالی برای خط ‌كش نوری فرستاده و توسط آنها مختصات نقطه تماس را بدست آورد وجود دارد.

از مهمترین كاربردهای دستگاههای CMM می توان به دو مورد زیر اشاره كرد:

 1. اندازه برداری از نقاط برای دست یافتن به هندسه سطح و شكل ظاهری آن.

 2. اندازه برداری از سطح برای اطلاع از زبری سطح.

 از لحاظ ابعاد كاری نیز می‌توان آنها را به چهار دسته زیر تقسیم كرد:

1.       نوع قابل حمل

 (portable) .2نوع دروازه‌ای

 (contray type) .3نوع بازویی

 (contileure type) .4 نوع پل مانند   (Bridge type)

و همچنین در مورد جایگاه CMM در سیستم‌های تولیدی می‌توان به سه مورد زیر اشاره كرد:

 1. در مرحله كنترل كیفیت و تست ابعادی قطعه تولید شده.

2. در مهندسی معكوس و برای نقطه برداری از قطعه مرجع و استفاده از ابر نقاط بدست آمده در سیستم‌های

 cad/com.3 استفاده از اطلاعات خروجی ماشینهایCMM به عنوان شاخصهای تصمیم‌گیری مدیریت طراحی، ساخت و كنترل كیفیت. این خلاصه‌ای بود از چگونگی كاركرد دستگاه CMM و انواع كاربردهای آن در صنعت.