در زیر نرافزاری برای تبدیل واحد براتون گذاشتم امیدوارم بکارتون بیاد بیاد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید.