محمد حسن ستاره سه شنبه 26 مهر 1390 12:03 ق.ظ نظرات ()

با سلام خدمت دوستای عزیزم امروز براتون چندتا از میانبرهای پر کاربرد و مفید نرم افزار کتیا رو گذاشتم امیدوارم حسابی بکارتون بیاد.

*******************(راستی نظر یادتون نره باتشکر)*********************

                

کلید های میانبر در کتیا


F1
: راهنما(Help)

F3
: پنهان و ظاهر کردن درخت طراحی(Specification tree)

Shift + F1
 : معرفی دستورات نوار ابزار

Shift + F2
 : کنترل موقعیت درخت طرحی

Shift + F3
 : فعال و غیر فعال کردن درخت طرحی برای بزرگ و کوچک کردن و جابجایی (معادل کلیک روی میله های درخت طراحی)

Alt + F8
 : ماکرو(Macros)

Alt + Enter
 : ظاهر شدن خصوصیات موضوع انتخابی (Properties)

Esc
 : لغو دستور

Ctrl + Page Up
 : بزرگ نمایی (Zoom In)

Ctrl + Page Down
 : کوچک نمایی (Zoom Out)

Ctrl + Tab
 : نمایش فایل های باز دیگر

Arrow Key
 : با قرار دادن موس روی چند موضوی روی هم، میتوان یکی از آنها را به دلخواه انتخاب کرد.

Shift + arrow
 : چرخش (Rotate)

Ctrl + arrow
 : جابجایی (Pan)

Home
 : در نوار ابزار Propertiesو مانند آن بالاترین موقعیت را نشان میدهد .

End
 : در نوار ابزار Propertiesو مانند آن پایین ترین موقعیت را نشان میدهد .

Page Up
 : در نوار ابزار Propertiesو مانند آن جابجایی ده تایی بطرف بالا .

Page Down
 : ده تایی بطرف پایین ومانند آن جابجایی Prop. در نوار ابزار

Ctrl + C
 : کپی (Copy)

Ctrl + F
 : جستجو Search (Find)

Ctrl + G
 : Selection Sets

Ctrl + N
 : باز کردن یک فایل جدید


Ctrl + O
 : باز کردن یک فایل از قبل ذخیره شده

Ctrl + P
 : پرینت گرفتن یک فایل

Ctrl + S
 : ذخیره کردن فایل مورد نظر

Ctrl + V
 : Paste

Ctrl + X
 :
Cut

Ctrl + Y
 :
Redo

Ctrl + Z
 :
Undo

از مسیر زیر میتوان Ctrl + Z ) Undo) را تا 99 مرحله افزایش داد
:

Tools >> Options >> General >> PCS >>Undo >>Stack size 10

برای ایجاد یک shortcuts جدید مراحل زیر را طی می کنیم :

1 -  از منوی کرکره ای مسیر زیر را انتخاب می کنیم.

Tools >> Customize >> Commands

2 - درستون سمت چپ این پنجره All Command را انتخاب می کنیم.

3 - در ستون سمت راست پنجره گشوده شده ، دستور مورد نظر را انتخاب می کنیم بعنوان مثال دستور Exit Workbench را انتخاب می کنیم .

4 -  Show Properties  را در پنجره اننخاب می کنیم.

5 - حال Shortcut مورد نظر را در قسمت Accelerator تایپ می کنیم .مثلاً F2 و یا Ctrl+1و یا هر کلید دیگری که قبلاً استفاده نشده باشد .

با بستن این پنجره کلید میانبر مذکور فعال می شود.